fredag, februari 27, 2009

Yttrandefrihet även för privatanställda?

Vi tillbringar en stor del av vår tid på jobbet. Att fritt kunna yttra sig på jobbet och om jobbet är viktigt för oss som individer och för demokratin. Att öppet kunna kritisera missförhållanden eller hävda en motsatt uppfattning främjar utveckling och motverkar korruption och stagnation. Ingen trivs på en arbetsplats där ens åsikter hålls tillbaka. Meddelarfriheten eller rätten att fritt lämna uppgifter till pressen gäller i praktiken bara de offentliganställda. Skillnaden mellan privatanställdas och offentliganställdas rätt att yttra sig är i grunden ohållbar. Frågan har aktualiserats av den ökande privatiseringen av offentlig sektor. I takt med att utförsäljningar, utmanarrätt, kundval och entreprenader blir allt vanligare förlorar fler och fler anställda sin yttranderätt samtidigt som allmänhetens möjligheter till insyn och offentlig kontroll över skattepengarnas användning försämras. Nu om inte förr är det dags att garantera även de privatanställda yttrande- och meddelarfrihet. Det kräver en lagändring. Och det är precis vad jag föreslår i en motion till den socialdemokratiska partikongressen i höst.

onsdag, februari 25, 2009

Cecilia Wikströms (FP) svek

Kårobligatoriet ska avskaffas meddelade den moderatledda regeringen idag. Riksdagsledamot Cecilia Wikström (FP) från Uppsala har tidigare stått upp för ett bibehållet kårobligatorium och har varit ute i medierna även den här gången. Hennes villkor för att acceptera ett slopat kårobligatorium var bland annat att ersättningsnivån till studentkårerna får en bra lösning och att studenternas inflytande kan säkras. Säga vad man vill om regeringens förslag men Wikströms villkor uppfyller det inte. Av de 125 miljoner kronor om året i ekonomisk ersättning som utredaren föreslog och som Uppsala universitet har angivit som en miniminivå för att studenternas inflytande ska garanteras även i framtiden återstår bara en tredjedel. Såväl Uppsala universitet som Uppsala Studentkår och studentkårerna vid SLU kritiserar förslaget för att försvaga studentinflytandet. Att Cecilia Wikström (FP) nu ändå går ut och stödjer regeringens förslag är därför uppseendeväckande och många känner sig nog lurade.

Högskoleminister Lars Leijonborg lanserade sitt förslag med att prata om rätten till negativ föreningsfrihet och gjorde en jämförelse med statskyrkan och LO:s kollektivanslutning. Så sent som den 11 februari avfärdade Cecilia Wikström (FP) liknande argument med:
- Det här är värsta sortens plakatpolitik. EG-domstolen slog på 90-talet fast att obligatoriet inte går emot föreningsfriheten.

måndag, februari 23, 2009

Borgerlig kommunledning lägger locket på!

Som UNT rapporterar vägrade idag den borgerliga majoriteten i Uppsala kommunfullmäktige att behandla min interpellation om ifall det ingår i kommunalrådens uppgifter att styra och ställa över vilken journalist som ställer frågor. Interpellationen är föranledd av kommunalrådet Gustaf von Essens (KD) svartlistning av en för honom obekväm UNT-journalist. Von Essens personliga vendetta är nu inne på sitt andra år och står i strid med Uppsala kommuns kommunikationspolicy som betonar vikten av att samtliga företrädare för kommunen underlättar mediernas bevakande och granskande arbete.

Rätten för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer är i grunden en demokratifråga. Möjligheten att interpellera, det vill säga avkräva den styrande majoriteten en förklaring till varför man agerar eller beslutar på ett visst sätt, är en viktig del i de folkvaldas kontrollmakt. Det handlar om att kunna kräva ut politiskt ansvar och om att kunna ställa de politiker som har ett direkt ansvar för en viss fråga till svars.

Kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M) säger att Von Essen är ”jagad” av media och avfärdar interpellationen med att ämnet för interpellationen inte är en kommunal fråga. Den samlade rödgröna oppositionen är av en annan åsikt. Som ledande politiker är man en offentlig person med makt och som sådan borde man tåla att bli granskad.


tisdag, februari 17, 2009

Lars O Ericsson (C) och kärnkraften

Det centerpartiskta kommunalrådet i Uppsala, Lars O Ericsson var inte sen med backa upp sin partiledares kovändning i kärnkraftsfrågan. Att ett kommunalråd i Uppsala så lättvändigt avfärdar de alternativa energislagen är anmärkningsvärt. Lars O Ericsson (C) kan ju inte vara omedveten om den framgånsrika forskning och det spirande företagande inom solkraft, vågkraft, biogas med mera som finns i Uppsala kommun. När han idag öppnar upp för ny kärnkraft om 20 år med att det idag inte skulle finnas "tillräckligt med bättre alternativ för att energin ska räcka till industrin med mera." sätter han käpparna i hjulen för den utveckling av förnyelsebara alternativ som pågår i Uppsala och på andra håll runtom i Sverige.

Dagens Arena ställer ett antal viktiga frågor apropå den debatt som nu förs om kärnkraften:
Hur skapar nya kärnkraftverk om 20 år nya jobb i dag? Kommer det ens att bli några nya kärnkraftverk? Varför har de nya reaktorerna i Finland kostat mycket mer än planerat och blivit försenade? Blir elen verkligen billigare? Är kärnkraft ett hållbart energislag? Vad tjänar egentligen de som arbetar i industrin på det här?

Debatten är välkommen

Den debatt om öppenheten i Uppsala kommun som har följt på min och Lena Hartwigs (S) JO-anmälan av kommunalrådet Cecilia Forss (M) och Lars-Olof Bäckman (M) är välkommen. I en replik i dagens UNT skriver jag och Lena Hartwig bland annat:

Forss och Bäckmans kritik mot grundskolechefens uttalanden i medierna kan inte tolkas som något annat än just kritik. Och som sådan är den oförenlig med medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet. Alla försök att urskulda övertrampet med hänvisning till att grundskolechefen yttrade sig under en "förhandling" mellan två nämnder faller på sin egen orimlighet.

JO hänvisar i sitt svar på vår anmälan till tidigare uttalanden om yttrande- och meddelarfrihetens innebörd. JO utgår från "att befattningshavarna i fråga är väl medvetna om vilka regler som gäller". Reaktionerna från de berörda så här långt ger tyvärr JO fel på den punkten. När debatten har lagt sig hoppas vi att kunskapen om medarbetarnas grundläggande rättigheter har ökat i kommunen.

söndag, februari 08, 2009

Glöm inte Palestina!

Israels krig i Gaza som inledde det nya året börjar så sakteliga falla i glömska. Den israeliska ockupationen av Västbanken och deras de facto ockupation av Gaza består. Situationen för de människor som försöker leva sina liv under Israels ockupation har dock förvärrats ytterligare. Innan det senaste kriget var det svårt att föreställa sig hur livet i skuggan av Israels olagliga mur på Västbanken eller bland Gazas ruiner kunde bli värre. Men värre blev det och DN rapporterar idag att Israel effektivt blockerar införseln av byggmaterial och att återuppbyggnaden av Gaza inte ens har påbörjats (se också TV4). FN-organet UNRWAs chef i Gaza, John Ging har svårt att dölja sin ilska:
- Världssamfundet står tyst och tittar på när ett helt samhälle går under här, ett helt folk. Man låter det bara ske.

Lågprisflyg på Ärna: "otidsenligt och befängt"

Planerna på en lågprisflygplats vid Ärna några km från centrala Uppsala möter idag hård kritik i UNT från en rad namnkunniga Uppsalaprofiler med Svante Axelsson och Mattias Klum i spetsen. Det är svårt att inte hålla med när de skriver:
Att i ett sådant läge över huvud taget överväga att nyetablera en trafikflygplats, med de miljömässiga problem såväl kring utsläpp som ljud som föreligger, 15-20 minuters tågfärd från landets största flygplats Arlanda, kan inte annat än betraktas som otidsenligt och befängt!

fredag, februari 06, 2009

Apropå Centerns svek i kärnkraftsfrågan

Med Maud Olofsson och Centerpartiets omsvängning i kärnkraftsfrågan riskerar nu återigen utvecklingen av de förnyelsebara energikällorna att sättas på undantag. Uran är ett fossilt bränsle, kärnkraft är förenat med stora risker och avfallsfrågan är ännu inte löst. Är det verkligen framtidens melodi?

Naturskyddsföreningen kallar den moderatledda regeringens energi- och klimatöverenskommelse för ett monumentalt svek av regeringspartierna. SNF fortsätter:
Det skapar kaos i energipolitiken, öppnar för ökade miljöskador och mer livsfarligt kärnavfall. Vattenfall tillåts fortsätta med smutsig kolkraft och man låter en stor del av klimatpolitiken köpas i utvecklingsländer. Detta skickar helt fel signaler inför Sveriges ordförandeskap i EU och Köpenhamnsmötet om klimat. Regeringens energipolitik har havererat